Statoil: 3,6 mill. liter AdBlue

Statoil solgte mer enn 3,6 millioner liter AdBlue (tilsvarende 3,98 tonn) i 2012, en volumøkning på nærmere 40 prosent fra 2011.

Publisert Sist oppdatert

Dette har ifølge et miljøregnestykke fra AdBlue-leverandør Yara medført at norske veier ble spart for utslipp av rundt 1750 tonn NOx i fjor bare på grunn av AdBlue solgt gjennom Statoil.

Stadig flere lastebiler og busser på norske veier må ha AdBlue. De første motorene med SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) og dermed behov for innsprøyting av urea-blandingen AdBlue, kom på markedet før innføringen av Euro 4 i 2005. Euro 5 fra 2008 økte antall nye lastebiler med SCR-teknologi kraftig, og ved innføringen av Euro 6 fra kommende årsskifte er det bare de aller letteste lastebilene som slipper unna AdBlue. Dette innebærer at behovet har vært og er sterkt økende. Statoil Fuel & Retail alene har nå 64 stasjoner med AdBlue-pumper i Norge. - Vi vurderer fortløpende å utvide nettverket med AdBlue-pumper, sier Terje Lundsten, som er kommersiell utvikler i selskapet.

Nedgang i utslipp

Nitrogenoksid (NOx) oppstår ved forbrenning av fossilt drivstoff. NOx forsurer miljøet og er skadelig for luftveiene. I moderne nyttekjøretøy med SCR-katalysatorer blir opptil 90% av nitrogenoksidene omdannet til ufarlig nitrogen og vann. NOx-utslippene fra veitransport har gått ned med 8% siden 1990, selv om trafikken har økt betydelig. Dette har selvsagt sammenheng med en kraftig nedgang i utslippene fra moderne lastebil- og bussmotorer.