Mr. Futurum på ”bøljan” blå

Det hjelper ikke med all verdens flotte logistikksystemer hvis ikke vi mennesker kan samhandle og føre en fruktbar dialog sammen, sier Guttorm Sand.

Publisert Sist oppdatert

Han er bidragsyter til en arena for fremtidige logistikkløsninger. For Mr. Futurum, som han også kalles, er samhandling og dialog nøkkelen for å lykkes og for at en travel hverdag skal henge i hop.

For Guttorm Sand har Futurum-engasjementet og jobben i Tollpost Globe gjennom snart 30 år blitt en livstil hvor mennesker og systemer samarbeider optimalt. Han understreker også at en slik arena forutsetter god og åpen dialog for å være matnyttig.

- Futurum som nettverk har da også ført til en rekke utviklings- og endringsprosjekter i både Tollpost Globe og andre selskaper, forteller Sand.

Setter sjøbein

Han er vant til å sette sjøbein. Vi møtte han på Logistikkforeningens årskonferanse og tur til Kiel nylig. Og nå er han klar for en ny Futurum-konferanse på Color Magic 29.-31. mai, den sjette i rekken. Mer enn 120 logistikere fra landets syv regionale Futurum-nettverk møtes til en to-dagers faglig konferanse mellom Oslo og Kiel.

- Her samler vi de gode kreftene for å utvikle nye og konkurransekraftige logistikkløsninger. Idéer kommer for dagen, nye tanker fødes og erfaringer drøftes, forteller Sand. Foruten Tollpost Globes Robin Olsen og Ole A. Hagen, skal blant annet garvede kapasiteter innen logistikk som professorene Jan Ola Strandhagen og Dag Ericsson, samt logistikkdirektør Halvor Nassvik fra Coop Norge AS innlede til debattforum.

Siden idéen til Guttorm Sand dukket opp høsten 2003, har Tollpost Futurum utviklet seg til et logistikkforum for hele bransjen, hvor kunnskap utveksles og logistikkutfordringer løses gjennom samhandling.

Idé-utklekking

I tillegg til den årlige Futurum konferansen, møtes de regionale Futurum hver tre ganger årlig. Fellesnevneren er at alle har logistikk som fagfelt. I disse regionale møtene er det også rom for å diskutere lokale problemstillinger.

- Nettverket består av selskaper som er strategisk viktig for Tollpost Globe. Men det som utklekkes på denne fellesarenaen, har også stor betydning for utviklingen av det øvrige transport- og logistikk-Norge, understreker Sand.

Og han forteller videre: - Futurum er uten tvil vesentlig for oss som leverandør av logistikktjenester. Vi får direkte impulser til hvordan vi kan utvikle våre løsninger i tråd med kundenes behov, og hvordan vi som logistikkpartner kan utvikle oss. Å skulle utvikle nye løsninger alene som vi bare tør håpe på at markedet vil anvende, er et svært dårlig alternativ.

Tollpost Globes adm. direktør og tidligere formann i LTL, Robin Olsen, er enig med Sand i at dialog gir utvikling, og at Futurum er en meget viktig arena for fremtidig utvikling av produkter og tjenester i vårt logistikksystem. Både Sand og Olsen understreker den store takhøyden i Futurum, og at det er et forum som aldri er ment til å diskutere problemer rundt enkeltforsendelser som på en eller annen måte er gått galt. Man spør seg hvorfor kunder bruker tid på en slik arena, og svaret er opplagt, ifølge Olsen.

- Her er det ting å lære, og her er det en mulighet til å påvirke utviklingen. Og ikke minst, kundene søker råd hos hverandre, og vi lærer av våre kunder.

I følge daglig leder i Kid Logistikk AS,Robert Steen, er Futurum blitt et sparrings- og refleksjonssted for den som vil være i forkant av utviklingen av transport- og logistikkløsninger. – Jeg har heller ingen problemer med å dele kompetanse internt i nettverket. Det kommer alle til gode, forteller Steen.