51 millioner til landstrøm

Enova har delt ut nye millioner til 11 ulike prosjekter.

Publisert

Prosjektene er fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Enova utlyser samtidig en ny runde med støtte, men varsler også at dagens støtteordning nå skal evalueres.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for skipsfarten er landstrøm en viktig del av denne omstillingen, sier Enovas markeds- og utviklingsdirektør Øyvind Leistad.

Dette er den femte runde med konkurranse om støtte til utbygging av landstrøm. Totalt er det bevilget 51,7 millioner kroner.

Støttemottaker Sted Støttebeløp
Trondheim Havn IKS Orkanger 16 335 409 
Drammensregionens interkommunale
Havnevesen
Holmen, Drammen 8 912 512 
Trondheim Havn IKS Hurtigrutekai, Trondheim 6 015 438 
Skipavika Næringspark AS Skipavika havneterminal, Gulen 4 900 947 
Moss Havn KF Moss havneterminal 4 500 000 
Stord Hamn Nattrutekaien, Stord 3 040 000 
Tromsø Havn KF Breivika, Tromsø 2 270 000 
Trondheim Havn IKS Pir II, Trondheim 1 505 147 
BioMar AS Myre, Øksnes i Vesterålen 1 450 000 
Arendal Havnevesen KF Arendal 1 445 000 
Buksér og Berging AS Kalhammeren, Stavanger 1 292 250 
Sum   51 666 703 

Enova åpner samtidig den sjette landstrømkonkurransen på tre år. Søknadsfristen er 21. september 2018, og kriteriene er uendret fra forrige runde.

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Enova kan støtte inntil 75 prosent av investeringskostnaden.