Doble semier på svenske veier

Ved å kjøre med to semihengere bak en trekkbil mener Scania det kan spares opp mot 30% drivstoff per tonnkilometer.

Publisert Sist oppdatert

Svenske veimyndigheter har gitt lastebilprodusenten tillatelse til å gjøre forsøk mellom Södertälje og Helsingborg. Her skal Scania kjøre 31,5 meter lange vogntog med to semihengere.

Scania har utført diverse tester i seks år på kjøring mellom produksjonen i Södertälje og Zwolle i Nederland. Selskapet opplyser at utslippene av karbondioksid ble halvert per tonnkilometer fra 2008 til 2012, ved å forbedre kjøretøyene og senke gjennomsnittsfarten.

- Liten støtte i Europa

Neste skritt er nå å kjøre med doble semier for å spare enda mer drivstoff per tonnkilometer.

- Det er miljøfordeler av å kjøre med lengre kjøretøykombinasjoner, men det er dessverre vanskelig å finne støtte for dette i mange europeiske land. Det er veldig bra at svenske myndigheter tar grep for å utnytte fordelene med lengre kjøretøykombinesjoner, sier leder Erik Ljungberg i Scanias «Corporate Relations».

- Følger trafikken

De lange vogntogene som skal prøves ut på offentlig vei i Sverige er stabilitetstestet i forsøk med brå unnamanøvre og skal også lett kunne holde 80 km/t fullt lastet.

- Våre lange vogntog vil ikke føre til ekstra forstyrrelser i trafikkbildet på prøvestrekningen, og skal heller ikke utsette andre trafikanter for ekstra fare, sier adm. direktør Anders Gustavsson ved Scania Transportlaboratorium AB.