Fra venstre: Terje Suldal NKS110, Per Edvard Heyerdahl Locus Solutions og Rune Vårdal Paulsen NKS 110. Foto: Tommy Rasmussen
Fra venstre: Terje Suldal NKS110, Per Edvard Heyerdahl Locus Solutions og Rune Vårdal Paulsen NKS 110. Foto: Tommy Rasmussen

Leverer fremtidens system til nødsentralene

Locus Solutions skal levere fremtidens oppdragshåndteringssystem til 110-nødsentralene i Norge.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS har tildelt Sandefjord-selskapet Locus Solutions AS en avtale for levering av fremtidens oppdragshåndteringssystem til 110-nødsentralene i Norge. Avtalen løper over en periode på inntil 13 år, og er beregnet til en verdi på 234 millioner norske kroner.

- Vi har jobbet med de norske brannregionene i flere tiår og har en veldig klar forståelse av deres behov og krav. Vi har lang erfaring med å håndtere alle beredskapstjenester og har gjort betydelige investeringer i Locus EmergencyPlatform for å levere neste generasjons system. Vår robuste systemløsning med integrert beslutningsstøtte skal nå bidra til at 110-nødsentralene i fremtiden raskere kan gi befolkningen rask og riktig hjelp i nødsituasjoner, sier Per Edvard Heyerdahl, administrerende direktør i Locus Solutions AS.

Rask med høy kvalitet

LocusEmergency opplyser at 110-operatørene vil få et fremtidsrettet, brukervennlig og tilpasset støtteverktøy for håndtering av alle sentralens lovpålagte oppgaver. Nytt oppdragshåndteringsverktøy skal ivareta 110-operatørenes behov for knytte data, ressurser og hendelser sammen, gjennom enkle arbeidsoperasjoner med intuitiv og god arbeidsflyt, og bidrar til å sikre en rask håndtering av hendelser med høy kvalitet.

- Locus Solutions AS leverte det beste tilbudet, og er derfor valgt som leverandør. Deres løsning representerer det aller beste av hva vi kan gjøre for å utnytte teknologi. Under anskaffelsesprosessen ble flere konkurrerende, pålitelige løsninger nøye evaluert. Vi er veldig fornøyde med prosessen, profesjonaliteten og kompetansenivået til alle deltakende leverandører. Det nye systemet vil gi de norske regionale beredskapsmyndighetene en robust og fremtidsrettet plattform for håndtering av brannhendelser og andre kriser. Vi er derfor godt fornøyde med at vi nå har fått denne avtalen på plass, sier prosjektleder Trond Brenden.

I den nye avtalen ligger programvare, tjenester knyttet til detaljspesifisering, utvikling/tilpasninger, testing og implementering samt vedlikehold, support og videreutvikling etter at løsningen er satt i ordinær drift.

Flere med på laget

Locus Solutions har med seg leverandørene Bliksund og Geodata. Geodata skal levere systemets kartløsning, som gir 110-sentralen et oppdatert situasjonsbilde og et godt beslutningsgrunnlag for effektiv oppdragshåndtering og beredskapsplanlegging. I leveransen ligger et stort utvalg oppdaterte kartdata og analyser med svært funksjonsrikt og moderne kartteknologi fra ESRI, som er verdensledende på geografiske informasjonssystemer (GIS).

Bliksund, en ledende leverandør av fagsystemer til nødetatene, vil i dette prosjektet levere løsninger for digital samhandling mellom 110-sentralene og brannvesenene. Leveransen vil baseres på Bliksund GRID som er en skybasertprogramvareløsning som bidrar til helhetlig oversikt over ressurser, utstyr og prosesser. Løsningen er skreddersydd for å støtte operatører ved hendelsesrapportering og for samhandling mellom aktører i oppdragshåndtering og drift.

Powered by Labrador CMS