Høyner fagkompetansen i Gjøvik

GJØVIK: Det er voksne og motiverte mennesker som tar studiet “Logistikk og transport” ved Fagskolen i Gjøvik. Etter endt studium er de attraktive som mellomledere i transportapparatet i privat- og offentlig virksomhet, samt logistikkfunksjonen innenfor produksjons- og handelsbedrifter.

Publisert Sist oppdatert

Avdelingsleder Tor Moe og lærerne Håkon Magne Rønnevig og Ola Onsrud vil gjerne fortelle om studietilbudet. De har god plass til flere studenter og tror behovet er der. Derfor er skolen blitt mer aktiv i sin markedsføring. Ingen andre fagskoler har dette studietilbudet, men noen få høyskoler kan gi tilsvarende utdanning.

Et fagskolestuidium er først og fremst beregnet på mennesker som har vært i arbeid noen år og som gjerne vil videre i sin karriere. Opptakskrav er fagbrev eller fem års praksis innenfor det aktuelle området. Har man ervervet tilsvarende kompetanse på andre måter, så er det også en mulighet. Studiet kan gjennomføres over to år på heltid eller over fire år som nettstøttet studium med seks to-dagers samlinger på fagskolen pr. skoleår. De som velger den nettstøttede varianten er som regel i full jobb ved siden av, som oftest innenfor transport- eller logistikkfunksjoner.

De som studerer på heltid har gratis undervisning og muligheter for stipendier for å dekke bokostnader, mens det er en studieavgift på 15.000 kroner pr. skoleår for dem som velger den nettbaserte løsningen. Ofte er det da arbeidsgiver som betaler hele eller deler av studieavgiften. For øyeblikket er det totalt 24 studenter innenfor logistikk og transport ved fagskolen. Av disse er det bare ei jente, men skolen ser gjerne at det blir flere.

Lærer av hverandre

Begge lærerne poengterer at studentene er mer aktivt med i undervisningen enn det man finner på utdanningsinstitusjoner hvor elevene kommer direkte fra videregående skole. På fagskolen har studentene allerede egne erfaringer fra logistikk- og transportområdet, slik at det blir en betydelig toveiskommunikasjon mellom lærer og studenter. Dessuten lærer studentene av hverandre. – De krever mer av oss som lærere, så vi må også skjerpe oss og være godt oppdaterte hele tiden, sier Rønnevig.

Et bredt studium

I tillegg til modulene som går direkte på logistikk og transport gis det også studier i mer generelle fag som realfag, økonomi og ledelse, markedsføring, norsk, engelsk, kommunikasjon og bruk av data. Ikke minst er kommunikasjon viktig for alle på mellomledernivå. De må klare å skape god forståelse både oppover og nedover i en bedrift.

Ellers er studiet praktisk innrettet. Det kan til en viss grad tilpasses den enkeltes behov, og ofte drar man nytte av den kunnskapen som ligger i lokale bedrifter. Ressurspersoner fra transport- og logistikkbedrifter blir benyttet som gjesteforelesere for å gi studentene bredere kunnskap.

Skolen benytter moderne utstyr i undervisningen. Innenfor logistikk- og transportplanlegging anvender man for eksempel Timpex, som i dag brukes av stadig flere store aktører innenfor terminalvirksomhet, i spedisjonsfirmaer, transportbedrifter, samt industri- og varehandelsbedrifter. Det meste av konkurrerende programvare fungerer i stor utstrekning på samme måte, så innføringen i Timpex er uansett verdifull.

Eksamen

Siste halvåret benyttes mye tid til et hovedprosjekt, som er en del av eksamensgrunnlaget. Hovedprosjektet er gjerne løsning av praktiske utfordringer i samarbeid med aktuelle bedrifter. I tillegg har eksamen også en muntlig prøve. Den teller mye, ettersom kandidaten her må stå helt på egne ben uten å dra veksler på samarbeid med andre studenter. Etter bestått eksamen får kandidatene et vitnemål, som blant annet gir en utførlig beskrivelse av det hovedprosjektet hver enkelt har gjennomført. Med vitnemålet i handa er det som regel ikke noe problem å få jobb, og enkelte bedrifter rekrutterer aktivt fra skolen også før studiet er avsluttet.