Forbundsleder Tore Velten og adm. direktør Geir A. Mo har stor tillit i NLF-«menigheten». Foto: Per Dagfinn Wolden

Med NLF-«menigheten» i ryggen

NLF har strategien klar og Tore Velten er gjenvalgt som forbundsleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Velten kan se tilbake på de to travleste årene i NLFs 83-årige historie.

Som gjenvalgt forbundsleder kan han sammen med et sterk sammensveiset styreteam trekke opp de store linjene for fremtiden.

– NLFs sentrale oppgaver er som alltid å kjempe for like konkurransevilkår, økt trafikksikkerhet og bedre omdømme. Det beste verktøyet for å få dette til er en samlet organisasjon, sier Tore Velten.

Og lastebileierne i NLF-«menigheten» har talt. Men det kom ikke som noen overraskelse at østerdølen Tore Velten ble gjenvalgt for to nye år, og med Alv Ervik som nestleder.

Den populære forbundslederen har styrt NLF siden landsmøtet i Alta for to år siden.

- Det er kun knallhard jobbing som gjelder, hvis vi skal få til like mye i neste periode som vi har gjort de siste to årene, sa blant annet Velten da han takket for tilliten.

På alerten

– Vi må hele tiden være på alerten for å være en samlende kraft som styrker konkurranseevnen og en bærekraftig transport til norske transportører.

Det sa adm. direktør Geir A. Mo da han presenterte strategi- og handlingsprogram mot 2030 på NLF-landsmøtet lørdag.

- 2030 er ikke langt unna, og vi må tørre å trekke linjer og legge slagplan for en handlingsplan og NLF-mål som må behandles og vedtas på selve «finalen», NLF-landsmøtet. Det er ingen god strategi uten engasjementet fra medlemmene om å tenke gjennom problemstillinger, visjoner og fremtid, sa NLF-sjefen som også understreket viktigheten med full aksept fra samfunnet for nytten av godstransporten. Transportkjøper og sluttbruker, ja hele verdikjeden er med i visjonen.

- NLFs profesjonelle medlemsbedrifter er med på å vedta en bærekraftig transport under like konkurransevilkår i en stadig sterkere konkurranse, understreker Geir A. Mo og viste til fire viktige verdier: ansvarlig, kompetent, samlende og bærekraftig.

Strategiske utfordringer

NLF-sjefen viste til følgende strategiske utfordringer: Grønt skifte, nye forretningsmodeller, næringsorientert by-logistikk, finansiering av infrastruktur, markedsadgang, rekruttering, et samfunn i endring, riktig kompetanse til riktig tid, nye konkurrenter og endringer i allianser.

– Dette innebærer at vi hele tiden må være på alerten som organisasjon, sa Mo og understreket at NLF har en stor jobb å gjøre.

Full tillit

Forbundsleder Tore Velten understreker betydningen av at det arbeides for at lastebileierne kan gjøre jobben sin med full aksept fra samfunnet og med politisk vilje i ryggen.

Både Velten og adm. direktør Geir A. Mo sitter trygt og godt som ledere i Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for godstransport på vei.

NLF representerer ca. 3000 bedrifter som drifter ca. 20.000 lastebiler og 23.000 ansatte.

NLFs landsmøte på Sundvolden i helgen 15.-17. juni bekrefter at det har skjedd mye siden landsmøtet i Alta for to år siden.  Både Velten og Mo understreker at resultatene av organisasjonens arbeid har aldri vært mer synlig.

NLFs to toppledere fikk ros av et samlet forbunds-apparatet, ledelse, administrasjon og organisasjonens høyeste politiske organ for deres lederskap.

På Sundvolden Hotel ble arbeidet i landsmøteperioden oppsummert og kursen for videre arbeid staket ut. 

- En helt ny strategi skal sikre at NLF er rustet for omveltningene vi vet kommer, sier Velten og fortsetter:

- Vi er inne i en tid hvor landskapet både politisk, miljømessig og konkurransemessig forandrer seg drastisk bare i løpet av en toårsperiode, sier forbundsleder Velten.

– Dette understreker hvor viktig landsmøtets funksjon er, nemlig å skape et forum hvor alle medlemmer kan lufte sine meninger om forbundets virksomhet og retning.

Trenger NLF

Velten understreker at uten NLF står den norske lastebilnæringen helt ubeskyttet mot et system som i økende grad belønner prisdumping.

- Verdien av kampen om oppmerksomheten i media er svært viktig, og ikke minst fortelle politikerne hva de skal gjøre. Det innebærer hardt og målrettet arbeid. Vi skal bidra til resultater til tross for hard konkurranse og stadig nye utfordringer, sier gjenvalgt forbundsleder Tore Velten.

Powered by Labrador CMS