ROMSLIG: MSC har satset sterkt på de virkelig store containerskipene, de såkalte Ultra Large Container Vessels. Her selskapets største, MSC Gülsün med en kapasitet på 23,756 TEU.
ROMSLIG: MSC har satset sterkt på de virkelig store containerskipene, de såkalte Ultra Large Container Vessels. Her selskapets største, MSC Gülsün med en kapasitet på 23,756 TEU.

MSC på vei mot å bli verdens største containerrederi

Nylige bransjeprognoser viser at Mediterranean Shipping Company (MSC) i ferd med å gjøre Maersk rangen stridig som verdens største containerrederi. Dette er et vårt utgangspunkt for å bli bedre kjent med «den stille kjempen».

Publisert

Kort om Mediterranean Shipping Company (MSC)

Det sveitsisk-italienske rederiet MSC ble etablert i Napoli i 1970 av sjøkaptein Gianluigi Aponte. Rederiet ekspanderte utover på 1970-tallet, fra begynnelsen ved å kjøpe opp brukte skip. Fra 1977 og framover utviklet rederiet seg fra å være et fortrinnsvis regionalt basert selskap til å bli et verdensomspennende containerrederi. Fra 1978 har hovedkvarteret vært i Geneve i Sveits. I 1989 gikk MSC inn i cruisenæringen, der det i dag også er en stor aktør.

I 2014 overtok Diego Aponte, sønnen til MSCs grunnlegger, Gianluigi Aponte, vervet som president og øverste leder av rederiet. Året etter, i 2015, inngikk MSC og Maersk 2M alliansen. Dette er en avtale om fordeling av fraktkapasitet på ruter mellom Asia og Europa, i Stillehavet og Atlanterhavet.

Rederiet har de siste årene engasjert seg sterkt i å utvikle mer miljøvennlige fraktløsninger. I april i år lanserte MSC en spesialtjeneste for distribusjon av farmasøytiske produkter i kjølvannet av Covid-19-pandemien.
Kilder: Wikipedia, engelskspråklig utgave og www.msc.com

Ifølge Alphaliner Monthly Monitor for april 2021 innebærer investeringsplanene til MSC at rederiet vil øke sin fraktkapasitet, målt i TEU (20 fots containerenheter), med hele 17 prosent. Maersk tilsvarende bookinger tilsier derimot bare en økning av fraktkapasiteten på 1 prosent. På denne bakgrunn konkluderer «Deutsche Verkehrszeitung» med følgende:

Linjerederiet Mediterranean Shipping Company (MSC) er i ferd med å avløse Maersk som verdens største containerreder i målt etter lastekapasitet. Grunnen til den endrede rangeringen er klare forskjeller i bestillingen av nye skip hos de to rederiene.

Lite blest

Sammenliknet med Maersk har medieomtalen av MSC tradisjonelt vært relativt sparsom. Det henger sammen med at MSC var og er et privateid selskap. Siden starten i 1970 har rederiet vokst jevnt og trutt. I figurene under vises veksten år 2000 og fram til i dag, målt i antall containerskip og i fraktkapasitet.

I dag har MSC-konsernet mer enn 100.000 ansatte fordelt på 5244 kontorer i 155 land, herunder Norge (se faktaboks). De 570 containerskipene til selskapet trafikkerer 215 ruter. Og skipene anløper over 500 havner verden over. Som om dette ikke var nok er MSC en av verdens største terminaloperatører med 62 terminaler i 30 land. Det er med andre ord svært få andre selskaper som er like globale som MSC.

MSC har satset sterkt på de virkelig store containerskipene, de såkalte Ultra Large Container Vessels (ULCV). Legger vi de nylige bestillingstallene til grunn vil de nye containerskipene til rederiet ha en gjennomsnittlig fraktkapasitet på 18.857 TEU. MSC Gülsün, rederiets største containerskip i dag, kan frakte 23.000 TEUs.

MSC Norway

MSC i Norge ble etablert i 1997 og holder til på Lysaker, rett utenfor Oslo. Selskapet har 28 medarbeidere. Paul Lorck-Olafsen har ledet den norske delen av selskapet siden 2006. MSC betjener Norge med feederskip via rutene Oslo-Larvik-Brevik-Antwerpen og København-Kristiansand-Antwerpen. På resterende norske havner benytter MSC andre feederoperatører

Men MSC er mer enn et tradisjonelt rederi, Et eksempel på dette så vi i april i år da selskapet lanserte en ny asiatisk-europeisk transportløsning. Det nye frakttilbudet kombinerer frakt med utgangspunkt i Kina, Sør-Korea og Japan til Europa, med jernbanetransport fra de russiske byene Vladivostok og Vostotsjnij på Stillehavskysten fram til til St. Petersburg. Fra St. Petersburg skipes containerne med feederskip til store europeiske havner og logistikk-knutepunkter som Antwerpen, Bremerhaven, Rotterdam og Le Havre.

Til cargodelen av selskapet hører også transport- og logistikkselskapet Medlog. Det er 100 prosent eid av MSC. Medlog operer i 70 land og investerer aktivt i lastebiler, skip for bruk på innenlandske vannveier og i togfraktløsninger.

Elektronisk Bill of Lading (eBL) – et kvantesprang

Det tradisjonelle sjøfraktbrevet, Bill of Lading, eller konnossementet, har lang fartstid i internasjonal sjøfrakt, og er mye brukt særlig i oversjøtrafikker. Det henger ikke minst sammen med at Bill of Lading, forkortet BL, har den viktige tilleggsfunksjonen at det, i form av et «to order BL», gir muligheter til å sikre at varekjøper ikke får tilgang til godset før det er betalt.

NORSK SJEF: Administrerende direktør for Mediterranean Shipping Company (MSC) i Norge er Paul-Lorck Olafsen. Han har ledet MSCs norske avdeling siden 2006.
NORSK SJEF: Administrerende direktør for Mediterranean Shipping Company (MSC) i Norge er Paul-Lorck Olafsen. Han har ledet MSCs norske avdeling siden 2006.

Selv om denne kontroll- og betalingssikringsfunksjonen ved BL er og forblir viktig ergrer det mange at denne «papirtigeren» fremdeles er så enerådende, selv i 2021. Ja ifølge the Digital Container Shipping Association (DCSA) er kun 0.1 prosent av de Bill of Lading som utstedes i dag i elektronisk format. Hvis man innen 2030 klarer å oppnå at 50 prosent av disse papirfraktbrevene isteden kan utstede elektronisk, i form av eBL, har DSCA beregnet at det vil kunne gi årlige besparelser internasjonalt på rundt 4 milliarder amerikanske dollar.

I dette perspektivet er MSC sin introduksjon at en egen elektronisk BL-løsning eller eBL interessant. Etter et års testing gjorde MSC denne teknologien tilgjengelig for sine kunder i april i år. Fordelene ved å bruke eBL-løsninger er bla. at det muliggjør en rask meldingsoverføring, et langt bedre informasjonsgrunnlag, en betydelig tidsbesparelse ved at man slipper papirhåndteringen – og hurtigere betaling. Elektroniske meldinger med innebygde autentiseringsløsninger gjør dessuten forsendelsene mye mindre utsatt for tyveri, forfalskning og problemer ved at papirene kommer bort under transporten. MSCs elektroniske meldinger bygger på blokkjedeteknologi som sikrer at aktuelle parter kan utstede, overføre, elektronisk undertegne (endossere) og administrere BL gjennom et sikkert og desentralisert nettverk.