- Det handler ikke bare om penger

Samferdselsstatsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) slår tilbake mot de som stadig roper på mer bevilgninger.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det handler mer om at infrastrukturen må brukes og utnyttes bedre. En bevisst, individualisert kollektivtrafikk kommer også godstrafikken til nytte. Fornuftig bruk av infrastruktur fra vogntogsjåførenes side øker trafikksikkerheten og gir en mindre stressende hverdag for yrkessjåføren, understreker Solvik-Olsen.

Flytt bensinstasjonene

Traséer og hovedfartsårer må etableres utenom byer og tettbygde strøk.

– Vi kan ikke bygge veier der bensinstasjonene ligger i dag. Fyllstasjonene må finne seg i å flytte dit traséene ligger og hvor trafikken skal gå, sier en engasjert statsråd.

Deler frustrasjonen

Samferdselsministeren brukte mye av tiden i sin innledning på Logistikkdagen 2014 i Sandnes tirsdag til å understreke behovet for systemendringer.

Solvik-Olsen er jærbu og kjenner de samferdselspolitiske utfordringene i Rogalandsregionen. På spørsmål fra Mtlogistikk.no om hva han konkret vil gjøre for å bedre infrastrukturen i Stavanger-regionen svarer samferdselsstatsråden følgende:

- Det er mange utfordringer i Rogalands-regionen, og som helt klart må løses. Men jeg er samferdselsstatsråd for hele landet, en oppgave jeg klarer godt.

Solvik-Olsen fremhever overfor Mtlogistikk.no  at ferdigstillelse av Rv. E39 og Rogfast som fullgode traséer er viktig for regionen.

Samferdselsstatsråden understreker at det brukes alt for lang tid i planlegging og utbygging av infrastruktur.

- Fagfolk har lenge uttrykt frustrasjon over det samme. Jeg deler frustrasjonen, understreker statsråden som fremhever at det nå gjøres flere grep for å endre systemer.

Noe skjer

Solvik-Olsen innrømmer at man noen ganger mangler politisk gjennomslagskraft.

- I Trøndelag og Bergen har man i flere tiår diskutert om godsterminalene skal flyttes ut av bysentrum. Med ny regjering kom beslutningene raskt på plass. Vi jobber oss gjennom ulike prosjekter for å vurdere hvor bruk av statlig plan er nødvendig for å sikre rask fremdrift, sier Solvik-Olsen.

Han poengterer at «Konseptvalgsutredninger» er omfattende og tidkrevende utredninger for store vei- og togprosjekter, og som er blitt brukt i tide og utide.

- Vi har avlyst de unødvendige delutredningene, og fremdriften er igjen god. I tillegg øker vi midlene til planlegging av nye jernbanestrekninger fra ca. 220 mill. kroner til ca. 740 mill. Det er åpenbart signal om temposkiftet. Skal vi bygge mer, må vi først få byggetegningene, sier samferdselsministeren.

Slår seg på brystet

Han slår seg på brystet når han forteller om veisatsingen som ble fremskyndet i 2014.

– Det være seg planlegging og prosjektering av 12 riksveiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør, til E105 v/ Kirkenes i nord. For 2015 dobler vi bevilgningene til planlegging av nye prosjekter. Vi har forenklet planarbeid for 13 veiprosjekter ved å avlyse omfattende «konseptvalgsutredninger» og gå rett på planleggingsstadiet i stedet.

I anledning besøket på Logistikkdagen i Sandnes benyttet Solvik-Olsen anledningen til å nevne de rast avklarte trasévalg for fergefri E39.

- Ny firefelts motorvei på E39 mellom Os og Bergen har fått grønt lys, etter mange års tautrekking med tidligere regjeringer. Ekstra ferge på E39 Halsa-Kanestraum, noe som har vært ønsket lenge, er også på plass. Regjeringen har gjort mye for å forsere prosjekter og skjære gjennom der det trengs. Det skal vi fortsette med, understreker Solvik-Olsen.

Powered by Labrador CMS