Jon-Ivar Nygård samferdselsminister.

Nå blir det krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser

- Norge skal nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet på julaften.

- Det er nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy i stadig flere deler av transportsektoren, og det offentlige skal ligge foran i dette skiftet. Derfor innfører vi nå krav om å innføre krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Slik innføres det

Regjeringen innfører nå krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022, lette varebiler fra 2023 og bybusser fra 2025. Ny forskrift om energi- og miljøkrav trer i kraft fra nyttår.

Kristian Williamsen forlater sjefsstolen i Nic. Haugrønning etter å ha økt selskapets omsetning fra 75 mill. til over 200 mill. kroner.

- Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene. Det må vi ta på alvor. Med disse kravene anslår vi et utslippskutt på rundt en halv million tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2022-2030, sier Nygård.

Flere nullutslippsbiler på veiene vil også få betydning for luftkvaliteten.

- I tillegg til å redusere Norges utslipp av klimagasser, vil krav til nullutslipp bidra til å bedre luftkvaliteten i byene og redusere støy, sier Nygård.

Unntak der transportbehovet ikke kan dekkes av nullutslippskjøretøy

For de fleste anskaffelser vil et nullutslippskjøretøy innebære lavere kostnader når man tar hensyn til både innkjøp og driftskostnader. Det er imidlertid ikke mulig eller hensiktsmessig i alle tilfeller. Derfor vil det bli noen unntak fra kravene.

- Det er ikke alle transportbehov som kan dekkes av personbiler, lette varebiler og bybusser som bruker nullutslippsteknologi allerede fra i dag. Derfor har vi sikret oss gode unntaksmuligheter fra nullutslippskravet, slik at offentlig sektor kan dekke sitt transportbehov med den nye forskriften, sier Nygård.

Disse unntakene fra nullutslippskravet er:

• Anskaffelser der det primære transportbehovet ikke kan dekkes ved bruk av nullutslippskjøretøy, eksempelvis grunnet klimatiske forhold.

• Der tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.

• Ved bruk av biogass i bybusser.

I tillegg er utrykningskjøretøy, herunder politi, brannvesen og tolletatens kjøretøy unntatt fra forskriftens virkeområde. Det samme gjelder NAVs anskaffelser av spesialtilpassede biler til personer med nedsatt funksjonsevne. Taxibransjen er heller ikke berørt av forskriften.

Powered by Labrador CMS