Utfordrer gjenvinningsbransjen

- Avfalls- og gjenvinningsbransjen er kostbar transport, og redusert kapasitet er derfor dårlig nytt, sier Geminors Kjetil Vikingstad. (Foto: Geminor)
- Avfalls- og gjenvinningsbransjen er kostbar transport, og redusert kapasitet er derfor dårlig nytt, sier Geminors Kjetil Vikingstad. (Foto: Geminor)

Tvinges til å tenke nytt

– De nye veitransportreglene reduserer transportkapasiteten og skaper store utfordringer for gjenvinningsbransjen. Vi tvinges til å tenke nytt.

Publisert Sist oppdatert

Fakta: Geminor

Geminor AS ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for material- og energigjenvinning av ulike typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor håndterer alt fra refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) til farlig avfall, avfallstrevirke, papir, papp, plast og annet avfall.

Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia, og sysselsetter over 80 fagpersoner.

Selskapet håndterte 1,73 millioner tonn avfall i 2021 og har kontrakter med rundt 350 avfallsprodusenter og 180 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på rundt 155 millioner euro.

Det sier daglig leder Kjetil Vikingstad i gjenvinningsaktøren Geminor som understreker at nye veitransportregler skaper store utfordringer for gjenvinningsbransjen.

EU innfører nå hoveddelen av sin Mobility Package for veitransport, i den hensikt å bedre arbeidsmiljøet for sjåførene og samtidig øke kontrollen på transport i Europa.

Tidlig i februar ble den mest inngripende delen av EUs Mobility Package, på norsk kalt vegpakken eller mobilitetspakken, implementert i Europa.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">(Geminor)</span>
(Geminor)

Hensikten med regelverket er å rydde opp i utfordringene i veitransportbransjen, i hovedsak de mye kritiserte arbeidsforholdene til mange av dagens trailersjåfører. Et annet mål er å bli kvitt ulovlig transportvirksomhet og skape felles spilleregler for næringsaktørene i veitransportsektoren.

Blant de viktigste tiltakene i den nye vegpakken er en innstramming i reglene for kabotasje, der blant annet bil og sjåfør må forlate transportlandet i minst fire dager etter endt oppdrag. Et annet pålegg er at kjøretøyet må returnere til hjemlandet hver åttende uke, samt sjåfører har rett til å returnere til sitt hjemsted minst hver fjerde uke.

I regelverket ligger også nye krav om at sjåføren må få overnatte utenfor bilen ved normal ukehvile, og at sjåførlønningen må følge nivået i landet der transporten utføres. Utover dette ligger det også nye påbud om registrering av internasjonale transportoppdrag, samt krav om fartsskrivere med GPS.

Rammer avfallsbransjen

- Avfalls- og gjenvinningsbransjen er kostbar transport, og redusert kapasitet er derfor dårlig nytt, sier Geminors Kjetil Vikingstad og fortsetter:

- Avfallsfraksjoner for energi- eller materialgjenvinning går oftest som returtransport, og er en pris-sensitiv last. Selv om vi ser litt bedring i markedet for båttransport i Europa, kan hverken dette eller togtransport demme opp for utfordringene i veitransporten, sier Vikingstad.

Heller ikke daglig leder Arngrim Molberg i Wiiks Transport AS er særlig fornøyd med den nye ordningen:

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Daglig leder Arngrim Molberg i Wiiks Transport AS er lite fornøyd med den nye ordningen.</span>
Daglig leder Arngrim Molberg i Wiiks Transport AS er lite fornøyd med den nye ordningen.

- «Perfekt storm» blir en «perfekt orkan», sier lederen for transportselskapet med en flåte på 31 kjøretøy og hovedkontor i Skibotn.

Molberg, som blant annet har kjørt avfallstransport siden 2007, har fulgt innføringen av EUs mobilitetspakke nøye.

Han mener endringene i regelverket er viktige, men at pakken blir innført på et uheldig tidspunkt.

– For øyeblikket er transportbransjen rammet av en skrikende mangel både på sjåfører og kjøretøy i hele Europa. I tillegg er prisene på drivstoff blitt skyhøye, og legger man til COVID-utfordringene blir veitransporttjenester en ganske kostbar mangelvare, sier Molberg.

Han mener at Mobilitetspakken er bra for sjåførene og bransjen isolert sett, men at den i praksis skaper enda mindre kapasitet i markedet.

- Som transportører klarer vi ikke å demme opp for denne kapasitetsmangelen. På mange måter kan man si at vi går fra en «perfekt storm» til en «perfekt orkan», fordi tiltakene innføres på verst tenkelig tidspunkt, sier Molberg.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">(Wiiks transport)</span>
(Wiiks transport)

Han mener at avfallstransport i walking-floor biler ikke rammes like hardt som transporten i kapellbiler. Derimot er transporten av ballet avfall og bulk for tiden utsatt for pris-pressende konkurranse, kapasitetsutfordringer og redusert leveringssikkerhet.

Krever endringer

- Om transportutfordringene vedvarer, vil markedsaktørene trolig bli tvunget til å tenke nytt i hele verdikjeden, sier Kjetil Vikingstad.

Han viser til at mange aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen jobber etter «just in time» leveringsprinsippet, og er dermed avhengig av presise og forutsigbare transporttjenester.

- I tidene vi nå er inne i er lagringskapasitet både hos produsent og mottaker viktigere enn noen gang, fordi aktørene må ta høyde for mer uregelmessig logistikk og forsyning. En faktor som kan øke sikkerheten for leveranse, er å ha tilgang til råstoff fra flere markeder, mener Vikingstad.

– Transportutfordringene vi ser i dag, og som forsterkes av tiltak som EUs mobilitetspakke, kan medføre en utvikling mot mer regional gjenbruk av ressurser basert på avfall, og dermed mindre eksportvirksomhet, avslutter Kjetil Vikingstad.

Powered by Labrador CMS