Fra hvalens buk til fiberbasert emballasje

Både daglig leder Monica Vigsnes Lie i Rajapack (t.v.) og adm. direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen forteller at smart emballasjebruk er en viktig faktor for å oppnå god logistikk.

Viktig for hele transport- og logistikk-kjeden

- Smart emballasjebruk er en viktig faktor for å oppnå god logistikk. Dette er ikke nytt, men kravene skjerpes nå som stadig flere handler på nett, og kundene forventer stadig kortere leveringstid.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det forteller både adm. direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen og daglig leder Monica Vigsnes Lie i Rajapack til Logistikk Inside.

Og så understreker de følgende:

- Emballasjeløsninger som gjør det raskere å pakke, bidrar til en mer effektiv pakkeprosess. Samtidig oppfordrer vi til å ikke bruke mer emballasje enn nødvendig.

En skulle kanskje tro at det snart er ingen som tviler på at emballasjen er viktig gjennom verdikjeden, fra logistikk og transport og hjem til forbrukeren.

Men her tror vi nok feil.

Emballasjeforeningens Kari Bunes representerer en forening som jobber aktivt med å styrke næringslivets og innkjøperes kompetanse.

Emballasjeforeningens leder Kari Bunes forteller at vi alle har en jobb å gjøre.

- Emballasjen er altfor usynlig i dagens debatt, understreker Bunes som representerer en forening som jobber aktivt med å styrke næringslivets og innkjøperes kompetanse.

I det nye året er det naturlig for dem begge å se på hvilke trender de tror vil prege 2022.

De er imidlertid enige om at flere trender vil prege emballasjebransjen i tiden som kommer, og at fellesnevneren er miljø.

Emballasjeforeningens Kari Bunes representerer en forening som jobber aktivt med å styrke næringslivets og innkjøperes kompetanse.

- For det første må emballasjen være bærekraftig og ha lavt miljøfotavtrykk. Videre må den være resirkulerbar og må kunne gjenbrukes. Og helst skal emballasjen også være laget av resirkulerte materialer, forteller Kari Bunes som fremhever at det begynner å bli noen år siden hvalen ble funnet med magen full av plast på Sotra.

- Men siden har vi stadig vært vitne til plast som havner på avveie i naturen. Mange begynte å etterspørre alternativer til plastemballasje, og det har gitt et stort oppsving for fiberbasert emballasje, sier Bunes.

Rajapack-leder Monica Vigsnes Lie er enig i Bunes sin beskrivelse av trendene.

– Vi opplever at våre kunder blir stadig mer miljøbevisste. Dette er ingen ny trend, men vi har lenge sett en dreining over fra plast til papir som emballasje, og trenden fortsetter. Papiremballasjen skal helst også være resirkulert, og det henger nok også sammen med at kvaliteten på resirkulert papiremballasje blir stadig bedre, slik at kundene etter hvert har fått gode erfaringer med denne emballasjen, forteller Vigsnes Lie.

Viktige pådrivere

Bunes viserer til de nye EU-kravene de siste årene, om økt materialgjenvinning av emballasjematerialer og økt gjenbruk av resirkulerte emballasjematerialer. 50 prosent av plastemballasjen skal material-gjenvinnes i 2025 og 55 prosent i 2030.

- Disse målene har ført til økt etterspørsel etter resirkulert plast som kan blandes inn i nye plastemballasjematerialer. Det tok litt tid før leverandørene kunne tilby resirkulert plast av god nok kvalitet, men i det siste har flere aktører tilbudt dette på markedet i Norge og Skandinavia. Ved å bruke husholdningsplast som er samlet inn i lukket sløyfe eller er resirkulert ved kjemisk gjenvinning, får man såpass god kvalitet at den resirkulerte plasten er godkjent i matkontakt og kan brukes i nye produkter, forteller Bunes.

- I RAJA opplever vi at enkelte bedriftskunder, spesielt nettbutikker, er skeptiske til å bruke papiremballasje som eksempelvis e-handelsposer i papir, supplerer Monica Vigsnes Lie.

Og hun fortsetter:

– Likevel etterspør kundene papir, siden de kjenner et press fra forbrukerne. Da setter kundene pris på å få vite at det finnes løsninger som resirkulerte plastposer eller poser lagd av biomateriale.

Rajapack-lederens erfaring er at det er forskjell på hva forbrukeren vil ha og hva nettbutikkene ønsker å bruke.

Rajapacks Monica Vigsnes Lie oppfordrer nettbutikker til å fylle eskene helt opp slik at man ikke betaler for å sende luft. (Fotograf Sveinung Bråthen)

– Ofte, sier hun, - er nettbutikkene mest opptatt av å få varen trygt frem med den beste løsningen, enten den er i plast eller papir. Imidlertid er forbrukerkraften sterk, og dette påvirker de løsningene nettbutikkene etterspør. Vi får ofte forespørsler etter informasjon og bevisstgjøring rundt valg og bruk av emballasje. Her kan og vil vi i emballasjebransjen bidra med kunnskap til markedet om hva som er de beste løsningene, sier Monica Vigsnes Lie.

Plastforbud ikke aktuelt

– Men hva med plastforbud? Spør vi Kari Bunes. Frankrike har forbudt plastemballasje til frukt og grønt fra årsskiftet.

- I Emballasjeforeningen følger vi med på utviklingen i andre land. Noen tror at forbudet i Frankrike også kan bli en trend andre steder. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var imidlertid raskt ute med å slå fast at et slikt forbud ikke er aktuelt i Norge, da det kan føre til økt matsvinn, noe som er et enda større miljøproblem. Norske forskere er enige med Barth Eide i at et forbud ikke er å anbefale i Norge, men de tror likevel at tiltaket kan fungere godt i det franske markedet. Dette viser at det ikke finnes ett fasitsvar med to streker under på spørsmålet om hvilken emballasje som er mest bærekraftig, sier Bunes.

– Det fortelles at i Sverige har stadig flere aktører begynt å tilby panteordninger på brukt matemballasje. Men hva med Norge?

- Trenden har nå også kommet til Norge. Merkevaren Lofoten tilbyr nå pant på aluminiums-emballasje for Makrell i tomat. Boksene leveres hjemme i egen kildesortering eller på nærmeste gjenvinningsstasjon. Panten administreres med en app, sier Bunes.

Økte priser bidrar til effektivisering

- Grunnet knapphet på råvarer har prisen på både plast- og papiremballasje steget de siste årene. Hvilken betydning har dette?

- RAJA opplever at dette bidrar til mer fokus på effektivisering av emballasjebruken. Eksempelvis har produkter som sparer tid, som esker med automatbunn, blitt stadig mer populære. Esker med dobbel limstripe, som gjør det enkelt for forbrukerne å sende varer i retur i samme eske, har også blitt mer og mer vanlig. Dette er god kundeservice samtidig som det sparer forbrukeren for å finne returemballasje. Videre er det viktig for nettbutikker å fylle eskene helt opp slik at man ikke betaler for å sende luft, forklarer Monica Vigsnes Lie.

Forskning og innovasjon øker

De siste årene har det blitt forsket mer på alternative emballasjematerialer og metoder som øker bærekraften i alle ledd i verdikjeden. Circular Packaging Cluster, hvor Emballasjeforeningen er formell eier, er nå med i et nytt samarbeid med blant andre NMBU, Norner og Bellona som skal gjøre plastavfall om til verdifulle ressurser. Forskningsvolumet i Emballasjeforsk var på over 100 millioner kroner i 2021. De siste 10 årene har veksten vært på over 100 prosent.

Emballasjeforeningens Kari Bunes minner om at før hvalen var mye av emballasjefokuset rettet mot det som skjer før emballasjen ender som brukt.

– Er det der emballasjens viktigste funksjoner ligger, nemlig å ivareta produkter og informere? Spør vi Rajapacks Monica Vigsnes Lie.

- Også RAJA merker at kundene etterspør emballasje som gjenspeiler bedriftens ståsted, og ikke bare har nytteverdi. Spesialtilpasset emballasje ser vi at det kommer mer og mer av, forteller sier Vigsnes Lie som også fremhever at logo, slagord og verdier skal synes på og inni emballasjen.

- «Unboxing» er ikke bare en trend i sosiale medier, det har blitt en viktig del av kundeopplevelsen. Stadig flere forstår hvilken rolle emballasjen kan spille i å kommunisere merkevaren og de verdiene bedriften står for. Her bruker mange muligheten til å kommunisere bærekraft, avslutter Vigsnes Lie.

Europas ledende

Raja er ensbetydende med transport, logistikk og emballasje.

Raja ble etablert i Frankrike i 1954 og er i dag en av Europas ledende emballasjegrossister. Raja Group består av 4.500 ansatte i 19 europeiske land, og har over 2 millioner kunder over hele Europa. Gjennom sin klare og tydelige forretningsmodell og sterke satsning på multikanal-markedsføring, store produktsortiment, rask levering og god service har Raja Group oppnådd betydelig vekst, og omsetter i dag totalt for 12 milliarder NOK. Raja kom inn på det norske markedet i januar 2011 og holder til i fine lokaler i Vestby.

Les også om Rajapack og Packoorang her: https://www.logistikkinside.no/distribusjon-emballasje-packoorang/100-prosent-resirkulerbar-emballasje-innen-2025/625985

Powered by Labrador CMS