Samferdselsministeren åpnet terminalen på Hauerseter

Samferdselsministeren fremhevet at åpningen av denne Hauerseter-terminalen er et godt eksempel på samarbeid på tvers av verdikjeden. - Vi trenger flere slike lavkostnadsprosjekter i fremtiden, sa Jon-Ivar Nygård. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Dette skal vi følge opp

Samferdselsministeren fremhevet at åpningen av denne Hauerseter-terminalen er et godt eksempel på samarbeid på tvers av verdikjeden. - Vi trenger flere slike lavkostnadsprosjekter i fremtiden, sa Jon-Ivar Nygård.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Hauerseter-terminalen er eksemplet på at tømmertransport igjen er tema og i fokus.

Det understreket samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da han åpnet Tømmerterminal Hauerseter onsdag.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og konsernsjef i Norske Skog Sven Ombudstvedt er skjønt enig om at jernbanen er i fremvekst og at tømmertransporten er i medvind. Foto: Per Dagfinn Wolden

Og han understreket følgende:

- Jernbanen er i fremvekst og tømmertransporten er i medvind. Denne positive utviklingen skal vi følge opp fra regjeringens side, lovet samferdselsministeren.

Med tømmer på skinner fra Hauerseter forsvinner mer enn 5000 lastebiler fra veiene mellom Gardermoen og Halden hvert år. Et tømmertog representerer 30 lastebillass med tømmer.

- Overføring av tømmertransport fra vei til jernbane har flere fordeler, understreket samferdselsministeren og fortsatte:

- Tømmertogene går på fornybar elektrisk vannkraft. Svevestøv og mikroplast er dermed ikke noe problem. I tillegg vil tilgjengelighet og trafikksikkerhet bli bedre med færre lastebiler på veiene, sa Nygård.

Samferdselsministeren fremhevet også at åpningen av denne terminalen er et godt eksempel på samarbeid på tvers av verdikjeden.

- Vi trenger flere slike lavkostnadsprosjekter i fremtiden, sa Nygård.

Tømmerterminal Hauerseter betraktes som en midlertidig ordning, for etter hvert å etablere en permanent løsning.

– Så får tiden vise når det kan realiseres, sa samferdselsministeren.

"Snorklipping"

Statsråden foretok «snorklipping» på en noe utradisjonell måte.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpner terminalen på en noe utradisjonell måte.

Han erklærte Hauerseter Tømmerterminal for åpnet da en tømmerstokk ble løftet vekk fra sporet og over til togets tømmer-vogn, ved hjelp av en tømmerbil-kran.

Mellom 100.000 og 150.000 kubikkmeter tømmer skal transporteres årlig via tømmerterminalen, hovedsakelig granmasse til Norske Skog Saugbrugs i Halden. Dette utgjør et sted mellom 2500 og 3750 tømmerlaster i året.

Norske Skog Saugbrugs, Nortømmer og Viken Skog har sammen etablert selskapet Tømmerterminal Hauerseter, en privateid sidesporterminal for lasting av tømmer på jernbane.

Initiativet øker produktiviteten og reduserer transportkostnadene for hele verdikjeden. I tillegg vil det også være en betydelig samfunnsøkonomisk nytte gjennom reduserte CO₂-utslipp, mindre veislitasje og høyere trafikksikkerhet.

- Flere daglige lass

− Terminalen er etablert på privat initiativ. Nylig har vi fått på plass de nødvendige godkjenningene fra både Jernbanetilsynet og Bane NOR for å kunne laste og transportere tømmer på bane, forteller daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen.

Logistikksjef Mariann Myklebust i Nortømmer forteller til Logistikk Inside at tømmertransporten med tog fra Hauerseter-terminalen betyr flere daglige lass på skinner, leveranse til flere steder og kortere transportstrekning.

Logistikksjef Mariann Myklebust i Nortømmer forteller til Logistikk Inside at tømmertransporten med tog fra Hauerseter-terminalen betyr flere daglige lass på skinner, leveranse til flere steder og kortere transportstrekning. Foto: Per Dagfinn Wolden

Hun kan fortelle at bakgrunnen for etableringen av terminalen er å få mer tømmer over fra vei til jernbane.

Terminalen på Hauerseter ligger like nord for Gardermoen i Ullensaker kommune. Den er dermed geografisk godt plassert sammenlignet med andre tømmerterminaler.

- Hauerseter vil avlaste de andre terminalene, bidra til en sterk reduksjon av antall tømmerbiler på veiene og redusere transportavstanden fra skogen i området rundt terminalen. Med denne terminalen unngår vi å måtte kjøre alt tømmer som skal til industrien i Østfold på tømmerbiler via Oslo, sier Myklebust.

Allerede neste uke vil tømmertransporten på skinner gå for fullt fra Hauerseter.

Foruten samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var følgende blant deltagerne på åpnings-arrangementet: Olav Breivik, styreleder i Viken Skog, Arne Rørå, styreleder i Nortømmer, Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog og Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Powered by Labrador CMS