Samarbeider om å utvikle fremtidens smarte, autonome flyplasslogistikk

AI-selskapet Westwell  inngår samarbeidsavtale med HACTL i Hong Kong for utforskning av fremtidens smarte flyplasser.

Publisert
Wilson Kwong (f.v.), CEO, i HACTL, og Kenny Tan, styreleder i Westwell Holdings, i forbindelse med signeringen av intensjonsavtalen mellom de to selskapene.

Westwell, et fremoverlent kinesisk selskap innen innen kunstig intelligens og autonom teknologi, har signert en intensjonsavtale, en såkalt MoU/Memorandum of understanding) med Hong Kong Air Cargo Terminals Limited (Hactl), som er Hong Kongs største uavhengige lasthåndteringsselskap. Avtalen ble signert med Westwell Holdings Ltd, som er Westwells R&D-avdeling som har hovedkontor i Hong Kong.

Avtalen markerer starten på et samarbeid for å innføre autonome elektriske trekkvogner, kjent som Q-Tractor P40, som en del av et initiativ for å utvikle fremtidens smarte flyplasser. De første skal etter planen settes i drift i løpet av 2024. 

Teknologien har som mål å revolusjonere hvordan gods håndteres på flyplasser ved å innføre autonome kjøretøy som kan slepe, automatisk koble til og fra, samt justere seg etter ulike spesifikasjoner av lastdolly'er. 

Initiativet er heller ikke bare et bare et skritt mot mer effektiv drift, men også et viktig bidrag til terminalselskapets bærekraftsprogram gjennom å erstatte den tradisjonelle, diesel-drevne traktorflåten med elektriske alternativer.

Etter en vellykket testfase og endelig tilpasning til Hactls spesifikke krav, vil de autonome elektriske trekkvognene gradvis bli integrert i den nåværende flåten av førerstyrte traktorer. I første omgang vil de autonome kjøretøyene slepe lastede import-ULD'er (Unit Load Devices) over en kilometerlang rute mellom oppstillingsområdet utendørs og hovedterminalens ULD-system inntaksdekk ved Super Terminal 1. Planen er å utvide bruken av disse kjøretøyene til lengre og mer komplekse ruter i fremtiden.

Teknologisk kraftpakke

Førerløse kjøretøyer representerer naturligvis en risiko i et miljø der det også er mange "myke trafikanter". For å ivareta sikkerheten er hver autonome trekkvogn utstyrt med et høypresist GNSS-system, flere HD-kameraer samt LIDAR-sensorer for å oppdage objekter og unngå kollisjoner. 

Selv om disse kjøretøyene har lignende kapasiteter som den eksisterende diesel-drevne traktorflåten, vil driftshastigheten bli begrenset til 8 km/t som et ytterligere sikkerhetstiltak.

Løser bemanningskrise

Wilson Kwong, administrerende direktør i HACTL understreker i nyhetsmeldingen også at det blir stadig mer krevende å rekruttere arbeidere til flyplassrelatert arbeid, spesielt arbeid på "flysiden" (her må alle medarbeidere bl.a. være sikkerhetsklarert). Autonome kjøretøy som reduserer behovet for menneskelige ansatte anses derfor som en viktig bidragsyter til å takle en fremtidig arbeidskrise for det som er verdens mest travle lufthavn for gods.

Powered by Labrador CMS