Teco 2030 skal bygge brenselceller i det gamle anlegget til REC i Narvik.
Teco 2030 skal bygge brenselceller i det gamle anlegget til REC i Narvik.

Skal bygge brenselceller for milliarder i Narvik

Kan bidra til utslippsfri skipsfart.

Publisert

Selskapet Teco 2030 ønsker å etablere Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik, melder selskapet i en pressemelding.

Brenselceller omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. Teco 2030 ASA utvikler brenselceller for tungtransport, i første omgang skipsfart, og disse vil bidra til å kutte skipenes klimagassutslipp.   

– Vi ønsker å etablere et kombinert innovasjonssenter og fabrikk i Narvik. Anlegget skal kunne produsere brenselceller med en kapasitet på mer enn én gigawatt per år, noe som tilsvarer flere milliarder kroner i årlig omsetning, sier Tore Enger, konsernsjef i Teco 2030 ASA. 

Overtar REC-bygg

Teco 2030 ASA har vurdert en rekke ulike alternativer for hvor gigafabrikken skal bygges, og hadde i utgangpunktet tenkt å etablere fabrikken på Østlandet. Valget har nå i stedet falt på Narvik, der fabrikken vil bli etablert i bygget som tidligere huset RECs solcellefabrikk.

– Etter at det ble kjent at vi planla en fabrikk i Norge, har vi fått nærmere 30 seriøse henvendelser om mulige lokaliseringer. Vi setter pris på interessen og alle innspillene, men det tidligere REC-bygget er svært avansert og perfekt for oss. Det bidro til at valget falt på Narvik, sier Enger.

– Bygget er dessuten helt ferdig og innflyttingsklart, og det er åpenbart en fordel for prosjektet, legger han til.

- Positiv by

– Vi opplever også at Narvik har en positiv holdning til industri og næringsutvikling, og vi håper og tror at denne etableringen vil skape betydelige ringvirkninger i byen og regionen knyttet til hydrogen; en energibærer det er voldsom interesse for. Mens Harstad er oljehovedstaden i Nord-Norge, er målet nå at Narvik blir hydrogenhovedstaden, sier Enger.

Teco 2030 ASA har utspring i Teco Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen i over 25 år. Navnet Teco 2030 ASA spiller på at FNs sjøfartsorganisasjon IMO har satt 2030 som en viktig tidsfrist for utslippsreduksjoner fra skip, og innen dette året skal CO2-utslippene fra skipsfarten kuttes med 40 prosent. Teco 2030 ASA ble høsten 2020 notert på Euronext Growth, Oslo Børs.