Syv av ti biler inn til Norge kom i fjor via Drammen havn der samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.v.) nylig åpnet ny terminal til stor glede for havnedirektør Einar Olsen.

OLSEN DRIVERS:

Syv av ti biler inn til Norge kom i fjor via Drammen havn der samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.v.) nylig åpnet ny terminal til stor glede for havnedirektør Einar Olsen. (Bilde: Bjørn Tandberg)

Rekordimport av biler over Drammen Havn

Norges bilhavn nummer én, har aldri tidligere håndtert så mange biler som i 2016.

I fjor kom 109.339 importerte biler over kai i Drammen Havn. Det er mer enn 2120 flere enn året før. Syv av ti nye biler som importeres til Norge, kommer via Drammen.

– Drammen befester posisjonen som Norges bilhavn nummer én. Det er også gledelig at en stå stor andel av nybilene er el- og hybridbiler, sier havnedirektør Einar Olsen.

80 prosent av elektriske biler som importeres til Norge kommer nå via Drammen havn. 

Utvidet 

I 2016 utvidet og oppgraderte Drammen Havn billagringsområdet.

– Takket være godt samarbeid med Bane Nor og aktørene på havna, kunne vi i fjor ta i bruk jernbanespor som går nesten helt frem til kaikanten. Det har bidratt til å gjøre Drammen havn til en moderne jernbaneterminal med direkteforbindelse mellom båt og bane, sier havnedirektøren Olsen.

- God kombinasjon

Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som nylig åpnet terminalen.

– Alle jeg snakker med sier at Drammen Havn fungerer godt som logistikk-knutepunkt. Herfra kommer man fort ut på det sentrale veinettet og nå også rett over på bane, sa samferdselsministeren under den offisielle åpningen.

– Drammen Havn er en havn det snakkes godt om fordi den viser hvordan man kombinerer sjøtransport, godstransport på bane og vei på en god måte, sa Solvik-Olsen.

Til toppen