Oversiktsfoto av Zeebrugge havn i Belgia. Foto: Port of Zeebrugge
Oversiktsfoto av Zeebrugge havn i Belgia. Foto: Port of Zeebrugge

Port of Zeebrugge er som poteten – brukendes til det meste

Port of Zebrugge håndterer ikke bare 1,5 millioner TEUs pr. år. Den belgiske havna er en betydelig bilhavn, fiskerihavn, cruisehavn, fergehavn – og mottakshavn for flytende naturgass, LNG.

 • Brugge, som var en ledende handelsny allerede på 1200-tallet, er hovedstaden i den belgiske provinsen Vest-Flandern. I landsbyen Zeebrugge, som ligger ved kysten, kan man spore havneaktivitet tilbake til cirka 1100.
 • Havnen Zebrugge består i dag av en ytre havn og en indre havn. Sistnevnte ligger i selve Brugge. De to er sammenføyd av en kanal.
 • Zeebrugge har både oversjøiske linjer og shortsea-linjer, det vil si nærskipsfart i Europa.
 • Omlag 40 millioner tonn gods går årlig over kaiene i Zeebrugge. Av dette er 38 prosent containere, 38 prosent RoRo, 16 prosent flytende bulk, 4 prosent tørrbulk og 4 prosent stykkgods.
 • Havna er en betydelig containerhavn. 1,5 millioner TEUs gikk over Zeebrugges kaier i 2016. Herfra kan godset ditt man nå fjerne oversjøiske destinasjoner. De aller ferskeste containertjenesten som anløper Zeebrugge kommer fra New Zealand og Peru. Blandingen av både intra-europeiske og interkontinentale tjenester er det som gjør Zeebrugge til en viktig inngangsport til de europeiske markedene.
 • I dag er havnen i Zeebrugge en av verdens fremste RoRo-havner. Et stort antall ferger – også rene godsferger – går til Irland, Storbritannia, Skandinavia, Baltikum, Russland og Sør-Europa
 • Som bilhavn får Zeebrugge inn årlig 2,8 millioner kjøretøy. Dét gjør havnen til en av verdens største bilhavner. I 2016 kom 1,204,186 kjøretøy som import og 1,571,927 som eksport.
 • Den belgiske havnen har også et senter for matimport og -eksport.
 • Av godset som ankommer Zeebrugge havn, kommer 69,2 prosent på vei, 10,7 prosent på jernbane, 4 prosent gjennom rørledning – resten kommer sjøveien. Sistnevnte på oversjøiske linjer, som nærskipsfart eller på lektere.
 • 330.223 passasjerer reiste med ferge til og fra Hull i England i fjor. Havna ønsket også 743,085 cruisepassasjerer velkommen. I snitt kommer 2.000 passasjerer til havnene med skip hver dag året rundt.
 • Zeebrugge havns tilknytning til indre vannveier, jernbane og veinett, har vist seg å gjøre Zeebrugge til et ideelt sted for å etablere distribusjonssentre. Som havna selv sier det: «Zeebrugge havn er mer enn et maritimt kryss».
 • Havnen er mottaksterminal for Statoils gassledning til Europa. Norsk naturgass utgjør en tredjedel av Belgias forbruk av gass.
 • Port of Zeebrugges nettsider.

Tiltak for tryggere vegtransport

Våren med fuglekvitter, bjørkeløv og markblomster er her for fullt. Likevel bør vi ikke glemme det som skjer hver vinter, nemlig at en rekke vogntog kjører seg fast eller kjører av vegen. Enten fordi bilene ikke er skodd for norske vinterforhold eller fordi sjåførene ikke har nødvendige ferdigheter til å kjøre på vinterveger - eller en kombinasjon av dette. Les hele saken

Til toppen