Få med deg de viktigste norske lovene og forskriftene, samt de mest sentrale EU-reglene som gjelder vegtransport.
Få med deg de viktigste norske lovene og forskriftene, samt de mest sentrale EU-reglene som gjelder vegtransport.

Nyttig for yrkessjåføren

Vegtrafikklovgivningen 2019 er laget for alle som ønsker å være orientert om reglene som gjelder i trafikken.

Den inneholder de viktigste norske lovene og forskriftene, samt de mest sentrale EU-reglene som gjelder vegtransport.

Alle offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er beskrevet og gjengitt i farger.

Lovsamlingen er et nødvendig redskap for politi, jurister og dommere som behandler vegtrafikksaker. Dessuten er den nyttig for trafikkskoler, kjørelærere og vegmyndigheter.

Yrkessjåfører og ansatte i vegtransportbedrifter vil ha stor nytte av boken også fordi den inneholder EU-reglene om kjøre- og hviletider og annen særregulering.

Boka kan kjøpes her, hos Cappelen Damm.

Vil veiprising gi konkurranse på likere vilkår?

En gjenganger i samferdselspolitikken er hvordan en skal utnytte de ulike transportformenes komparative fortrinn. Videre har den tidligere samferdselsministeren i forbindelse med kommende Nasjonal transportplan (NTP) fremhevet viktigheten av å «få mer for pengene» i fremtidige samferdselsprosjekter. Det har vært flere store kostnadssprekk innen vei og bane de siste årene. Les hele saken

Til toppen