Den europeiske speditørorganisasjonen vil ha hele uken til rådighet.
Den europeiske speditørorganisasjonen vil ha hele uken til rådighet.

Kabotasje hele uken?

Vil fjerne tak på tre turer i uken.

CLECAT, den europeiske speditørbransjens interesseorganisasjon i EU, tar til orde for å endre kabotasjebestemmelsene, melder danske transportnyhederne.dk.

Idag er det en begrensning på tre turer i løpet av syv dager i et land etter en grenseskridende transport. CLECAT mener kabotasjekontrollene ville blitt langt enklere å kontrollere og overholde dersom man droppet begrensningen på tre turer og isteden kun forholdt seg til syv-dagers-"vinduet".

Vi tipper at noen er uenig...

Til toppen