Jubileums-konferansen kaster loss

Jubileums-konferansen kaster loss

Et rekordstort antall med 250 deltakere er om bord på «Jubileumsbåten» som i formiddag legger fra kai med Kiel som mål.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer rett fra Kongens bord for å åpne jubileumskonferansen. Her forteller han om hva som er gjort, men ikke minst om hva som må gjøres for å legge forholdene bedre til rette for næringslivets transporter.

- Jubileet er starten mot nye horisonter og ukjent farvann med blikket mot fremtidens logistikk, sier leder Knut Rinden i Logistikkforeningens Østlandsavdeling som i fellesskap med hovedforeningen arrangerer tidenes 50-årsmarkering.

Rinden forteller om et sammensatt, variert, tungt og spennende program under jubileumsseilasen på Kiel-båten.

- Foruten spennende foredrag fra sentrale logistikkaktører vil noen av Norges råeste entertainere som Øivind Blunck, Tom Mathisen og Reidun Sæther sette oss i riktig jubileumsstemning, understreker Rinden og fortsetter:

- Hvordan navigere i logistikkfremtiden? Logistikk vil oppleve enorme endringer i årene fremover. Ny teknologi endrer spillereglene stadig raskere. De som ser muligheter og utnytter disse vil være fremtidens vinnere. De som frykter endringer og ser problemer vil være taperne.

Til toppen