Store deler av Ring 3 i Oslo får miljøfartsgrense 60 km/t fra tirsdag.
Store deler av Ring 3 i Oslo får miljøfartsgrense 60 km/t fra tirsdag.

Innfører 60 km/t vinterfartsgrense

For å redusere utslipp av svevestøv i Oslo, reduseres fartsgrensen på enkelte riksveier. Tiltaket er begrenset til vintersesongen, og skal gi bedre luftkvalitet for Oslos innbyggere.

I perioden 1. november 2016 til første søndag etter påske, 23. april 2017, blir det innført 60 km/t på følgende strekninger:

  • Rv 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)
  • Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

Fartsgrensen resten av året på de gjeldende strekningene er på 70 km/t eller 80 km/t.

- Miljøfartsgrensen fungerer

Det er Statens vegvesen som gjennomfører tiltaket.

- Dette er et tiltak vi vet fungerer, sier avdelingsdirektør Ing-Cristine Ericson i Statens vegvesen.

- Miljøfartsgrensen fører til bedre luftkvalitet i en by som er plaget av mye svevestøv om vinteren. Dette vil hjelpe mange som sliter med luftveisplager i tørr, kald luft, sier hun.

Ett av flere tiltak 

Miljøfartsgrensen er ett av flere tiltak som skal avhjelpe luftkvaliteten i Oslo. Vasking og feiing av veinettet, støvdemping ved bruk av magnesiumklorid og kommunens piggdekkavgift er andre virkemidler som brukes.

- Det er effekten av disse tiltakene til sammen som gir utslag, sier avdelingsdirektøren.

- Vi må bruke de virkemidlene vi har til rådighet for å møte de forpliktelsene vi har for å bedre luftkvaliteten i Oslo, og miljøfartsgrensen er et utslag av at vi tar miljø- og helseutfordringene på alvor, sier hun.  

For mer informasjon, se www.vegvesen.no/miljofartsgrense

Tiltak for tryggere vegtransport

Våren med fuglekvitter, bjørkeløv og markblomster er her for fullt. Likevel bør vi ikke glemme det som skjer hver vinter, nemlig at en rekke vogntog kjører seg fast eller kjører av vegen. Enten fordi bilene ikke er skodd for norske vinterforhold eller fordi sjåførene ikke har nødvendige ferdigheter til å kjøre på vinterveger - eller en kombinasjon av dette. Les hele saken

Til toppen