Stad skipstunnel.

MILLIARDSMELL FOR STAD SKIPSTUNNEL:

Stad skipstunnel. (Foto: Arkivillustrasjon)

Ikke så nyttig likevel

Forventet nytte av Stad skipstunnel er redusert med over 1 mrd. kroner (over 60 prosent) siden regjeringens konseptvalg i februar 2015.

Samferdselsdepartementet har mottatt en rapport, kvalitetssikring 2 (KS2), om ekstern kvalitetssikring av Stad skipstunnel. Rapporten inneholder elementer knyttet til både nytteverdi og kostnader.

Rapporten, datert 16. mai 2018, er utført av Atkins Norge som er en del av SNC-Lavalin Group, og Oslo Economics på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. 

Redusert nytte

Rapporten konkluderer blant annet med at: Forventet nytte av Stad skipstunnel er redusert med over 1 mrd. kroner (over 60 prosent) siden regjeringens konseptvalg i februar 2015.

Netto nytte skal være redusert fra -1,4 mrd. kroner i KS 1 (Holte og Pöyry. (2012)) til -3,1 mrd. kroner i Atkins Norges vurderinger.

- Vi vil nå vurdere rapporten nøye før vi tar stilling til videre håndtering av prosjektet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nasjonal transportplan 2018-2029

Stad skipstunnel ligger inne i investeringsrammen for Nasjonal transportplan 2018-2029.

Prosjekter med en kostnadsramme over 750 mill. kroner må gjennom ekstern kvalitetssikring før de kan forelegges Stortinget for endelig beslutning.

Kystverket har utarbeidet et forprosjekt for Stad skipstunnel og det er dette forprosjektet som nå har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2).

Kvalitetssikringsrapporten er tilgjengelig her.

Til toppen