Politikerne frarådes å satse på sjøveien.
Politikerne frarådes å satse på sjøveien.

Fraråder valg av sjøveien

- Det er bortkastede penger å gjøre båten enda billigere, når tusenvis av vogntogstår i kø for å transportere godset landeveien.

Adm. direktør Jan Skjulestad i Kjell Hansen Shipping fraråder politikerne å satse penger på godstransport på kjøl. Hans hovedargument er at godskundene velger veitransport, selv om frakt av gods med båt er langt billigere.

I et innlegg i Finansavisen spør Skjulestad hvorfor kundene velger denne løsningen.

Vogntog-satsing

– Over hele Norge står det i dag trailere og venter på last fra fiskeeksportørene. Det er kun vogntogene og trailerne som klarer å tilfredsstille kravene om to-tre dagers transport til mottaker på kontinentet. Når politikerne som ønsker å bruke penger på båtfrakt vil doble eller triple produksjonen av oppdrettsfisk i Norge, så vil det få konsekvenser. Fiskeeksporten trenger derimot en dobling eller tripling av trailerenheter, skriver Skjulestad som råder politikerne til å bruke pengene på vei og ikke på båt.

Vil veiprising gi konkurranse på likere vilkår?

En gjenganger i samferdselspolitikken er hvordan en skal utnytte de ulike transportformenes komparative fortrinn. Videre har den tidligere samferdselsministeren i forbindelse med kommende Nasjonal transportplan (NTP) fremhevet viktigheten av å «få mer for pengene» i fremtidige samferdselsprosjekter. Det har vært flere store kostnadssprekk innen vei og bane de siste årene. Les hele saken

Til toppen