Daglig leder Ove Kjærstad ved Volvo Truck Center Gardermoen gleder seg til å ta imot gamle og nye kunder på det splitter nye anlegget på Hovinmoen ved Gardermoen.
Daglig leder Ove Kjærstad ved Volvo Truck Center Gardermoen gleder seg til å ta imot gamle og nye kunder på det splitter nye anlegget på Hovinmoen ved Gardermoen. (Foto: Volvo Trucks)

Flytter fra Jessheim etter 42 år

Volvo Truck Center Jessheim flytter ut av et 42 år gammelt anlegg og inn i et splitter nytt moderne anlegg til vel 92 millioner kroner på Hovinmoen ved Gardermoen.

Samtidig skiftes navnet, til Volvo Truck Center Gardermoen.

- Dette har vi sett frem til lenge og det blir et løft for alle ansatte å få ta i bruk et topp moderne, lyst og trivelig anlegg strategisk plassert her i et viktig transport- og logistikkområde, sier daglig leder Ove Kjærstad, som lover full drift på nytt sted fra mandag 11. februar.

Volvo Truck Center Gardermoen er et av sju anlegg eid av Volvo Norge. Nyanleggets utforming og innhold gjør at man forventer en mye mer effektiv drift enn det som har vært mulig i et gammelt anlegg.

Volvo Truck Center Gardermoen

 • Adresse; Hovinmoen 18
 • 20 mål tomt
 • 3800 m2 bygg, hvorav:
 • Verksted, 2332 m2
 • Teknisk rom, 185 m2
 • Lager, 359 m2
 • Miljøstasjon, 100 m2
 • Kontor/trapperom, 831 m2
 • Totalt 8 gjennomgående løp
 • Egen ADR-godkjent hall
 • Eget løp for klargjøring og overlevering av nybil
 • Toskift-drift
 • 42 ansatte
 • Åpner 11. februar 2019

Det nye anlegget ligger noen hundre meter fra E6 ved avkjøring nord til Jessheim og Gardermoen.

Anlegget er bygd av Fabritius Gruppen etter Volvos spesifikasjoner og leies på en langtidskontrakt. Tomten på 20 mål skal gi gode muligheter til parkering av så vel kundebiler som bruktbiler. Det er planer om å etablere et bruktsenter for busser på anlegget etter hvert.

- Selve bygget har flate på 3800 m2 og har seks gjennomgående løp i hovedverkstedet, hver på 36 meter. I tillegg har vi to løp til, et for PKK (Periodisk kjøretøykontroll) som også er et ADR – løp så vi kan ta inn lastebiler med farlig gods, og ett kombinert løp for klargjøring- og vaskehall, sier Kjærstad.

Fleksible søyleløftere

Hele første etasje av bygget har gulvvarme, i form av vannbåren fjernvarme. Dette i kombinasjon med et moderne ventilasjonsanlegg, skal sikre et godt arbeidsmiljø i verkstedet.

To av de seks gjennomgående løpene er utstyrt med søyleløftere som er fleksible, for å passe alle kjøretøykombinasjoner. Ett løp er bygget med grav og bremserulle for test av bremsene på tunge kjøretøy.

I løpet med bremserulle, er det investert i topp moderne utstyr med cross-sjekk og utstyr som automatisk måler dekkmønsterdybde på alle hjul idet kjøretøyet kjører inn i hallen.

Nybygget har flate på 3800 m2 og har seks gjennomgående løp i hovedverkstedet, hver på 36 meter. Foto: Volvo Trucks

I den ADR-godkjente PKK-hallen (hall for Periodisk Kjøretøykontroll) er det også grav og bremsetester med cross-sjekk og automatisk sjekk av mønsterdybde ved innkjøring. I verksteddelen finnes også et komponentverksted, med vaskeplass, et eget rom for fartskrivere og et lite område med mulighet for bearbeiding av jern og stål.

Alle væsker som er nødvendige i et tungbilverksted er lagt i rør i gulvet og fylles fra tårn som er tilgjengelige ved hver arbeidsplass. Her er både hydraulikkvæske, frostvæske i to kvaliteter og en rekke oljekvaliteter, fett og luft samt vann tilgjengelig.

Portene blir fjernstyrt slik at mekanikerne kan styre porten fra kjøretøyet som skal inn i ett av verkstedløpene. De seks hovedløpene har tilgang til en stor traverskran for løft av tunge komponenter.

Høyere effektivitet

-  Med bedre lokaliteter sikres også en bedre effektivitet. Ikke minst har delelager og delemottak fått en optimal utforming, og vi kan nå i mye større grad jobbe for å forhåndsplukke alle deler og rekvisita til neste jobb slik at mekanikeren kan hente alt som er nødvendig idet bilen skal kjøres inn, sier Kjærstad.

Delelageret får en lagerheis med plass til mange komponenter og en hems over lageret med ytterligere lagringsplass.

I de nye lokalene har Ove Kjærstad med seg 19 mekanikere og fem lærlinger, fem på delelager, én lastebilselger og sju i administrasjonen.

Antallet mekanikere øker med fem mann etter flyttingen – disse kommer fra bussverksteder på Maura og i Lillestrøm som avdelingen på Jessheim tidligere drev.

Sjåførdusj

- For de ansatte har vi fått bra garderobefasiliteter og en hyggelig kantine i andre etasje i administrasjons-delen. Innenfor kundeinngangen, er det et sjåførhjørne med sittegruppe og kaffemaskin. Kunder har eget toalett i tilknytning til dette området og til og med en dusj som sjåførene kan benytte, sier Ove Kjærstad.

Kundemottaket har tre plasser, og de som sitter i front og tar i mot kundene har i tillegg arbeidsplasser like bak for å kunne gjøre nødvendig kontorarbeid.

Anlegget inneholder også flere møterom og ekstra kontor med tanke på en eventuell økt bemanning.

Åpningsfest senere

- Anlegget skal selvsagt drives på to skift for best mulig service og utnyttelse. Vi starter opp med full drift fra mandag 11. februar, men utsetter åpningsfesten til senere på våren. Vi gleder oss til dette og ønsker nye og gamle kunder velkommen til Hovinmoen 18, sier Kjærstad.


Til toppen