- Meieriet på Tunga er gode på å tappe melk og yoghurt. Men logistikken stopper stort sett i døråpningen til lageret, forteller Mads Refseth. Foto: Per Dagfinn Wolden (Bilde: Per Dagfinn Wolden)

Tines reddende logistikk-engel

- Meieriet på Tunga er gode på å tappe melk og yoghurt. Men logistikken stopper stort sett i døråpningen til lageret, her inne jobber folk på gammel vane og erfaring.

Det forteller Mads Refseth. På seminaret Logistikk for fremtiden presenterte han Bachelor-oppgaven fra logistikkingeniørstudiet ved NTNU: Hvordan hjelpe TINE Meieriet Tunga med å bygge et effektivt, nytt innsats-lager som skal erstatte dagens lagerløsning.

- Vi ønsket jo å se at de oppgavene som i dag ble utført av ansatte kunne erstattes av automatiske rutiner eller kuttes ut ved å jobbe smartere. Vi ønsket ikke å kutte ned på arbeidsstokken, men heller bruke folk der det var smart, forteller Refseth som har samarbeidet med Johanne Aadde om prosjektet.

Åpenbare utfordringer

- Vi så muligheten til å hjelpe TINE som hadde åpenbare logistikkutfordringer. “Hvordan kan TINE Meieriet Tunga sørge for at det nye innsatslageret blir effektivt? På hvilken måte kan rutiner og arbeidsmetoder endres slik at de blir 100% leveringsdyktig med digital sporbarhet, og samtidig holde håndteringen til et minimum?”, var problemstillingen, forteller Refseth.

For å kunne svare på problemstillingen ble det gjennomført observasjoner, feltundersøkelser, samt intervju av nøkkelpersoner hos TINE Meieriet Tunga. Disse resultatene ble videre vurdert og analysert før forfatterne kunne starte prosessen med utforming av brukerkravspesifikasjoner, som igjen skulle bearbeides inn mot det endelige resultatet av prosjektet.

Et effektivt lagerbygg

- Vi konkluderte med at det eksisterte et stort potensiale for å bygge et effektivt lagerbygg. Det ble anbefalt en innføring av et digitalt lagerstyringssystem i kombinasjon med automatisk datafangst ved RFID-merking. Slik ville meieriet kunne spare opptil 700 arbeidstimer i løpet av et år og sikre god vareflyt. Som bonus ville de ansatte til enhver tid ha sanntidsoversikt over lagernivå, for å sikre at innkjøp blir gjort på riktig grunnlag. Lagerstyringssystemet ville dessuten sørge for fri plassering i reolene, noe som igjen ville føre til at meieriet kan utnytte lagerplassen sin bedre. Mindre truck-kjøring ville også sørge for en tryggere arbeidshverdag for de ansatte på lageret. Investeringskostnadene for et slikt system er inntjent allerede etter et par år, ene og alene av lavere driftskostnader, forteller Refseth som viser til følgende fokusområder: Nøyaktighet på tall for varebeholdning, oversikt over holdbarhet på produktene, sporbarhet bakover i verdikjeden og håndtering.

Digitalisering og datafangst

Refseth konkluderer med et stort behov for digital lagerstyring og automatisk datafangst hos TINE Meieriet Tunga, og viser til at norsk landbruk har lange tradisjoner med røtter helt tilbake til yngre steinalder.

- Færre og større meieri med mer spesialisert drift er imidlertid ikke uvanlig å se i dag, og TINEs meieri på Tunga i Trondheim er intet unntak. Konkurranse både fra inn- og utland gjør det nødvendig å øke kvaliteten og kundeopplevelsen, samtidig som kostnadene må holdes lave, understreker Refseth.

TINE bygger i disse dager nytt råvarelager ved meieriet på Tunga.

- Observasjoner og målinger vi gjorde avdekket ressursbruk på oppgaver som bør kunne unngås, og arbeidsrutiner som mildt sagt hørte til en svunnen tid. Dette gjelder særlig med tanke på at det finnes digitale verktøy som kan gjøre jobben mer effektivt og mer nøyaktig. Fokusområdene bør være nøyaktighet på tall for varebeholdning, oversikt over holdbarhet på produktene, sporbarhet bakover i verdikjeden og håndtering, sier Refseth.

Fra design til logistikk

Mads Refseth, som også er utdannet grafisk designer, jobber i dag som systemkonsulent i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Kjærligheten til realfag gjorde at han gikk tilbake til skolebenken, og avsluttet logistikkingeniørstudiet ved NTNU i våres. Her var han også styremedlem i Logitas.

Til toppen