Sandnes Havn gjør det nå enklere å finne ut hva et besøk faktisk koster.
Sandnes Havn gjør det nå enklere å finne ut hva et besøk faktisk koster.

Fjerner anløpsavgiften

Sandnes Havn KF fjerner anløpsavgiften, og forenkler prislisten.

Avgiften har vært beregnet med hjemmel i Havne- og farvannsloven og skal dekke havnens kostnader til farledsforvaltning.  Samtidig har Sandnes Havn endret og forenklet sin prisliste slik at det er lettere for kunder og vareeiere å finne den informasjon de søker, opplyser havnen i en pressemelding. 

Det har tradisjonelt vært litt vanskelig for utenforstående å få oversikt over prisene i havner da totalprisen har bestått av flere priselementer som anløpsavgift, sikkerhetsvederlag (ISPS), kaivederlag og avfallsgebyr.

Sandnes havn har nå slått alle elementene sammen slik at det fra nå blir en pris som dekker alt.

Den nye prisen er kr 1,00 pr bruttotonn (BT).  For de fleste skipene som anløper Sandnes havn vil den nye ordningen innebære en prisreduksjon, mens det for de over 5000 BT vil være en liten økning.

Endringen er Sandnes havns bidrag for å sikre gode økonomiske rammevilkår for sjøtransporten samtidig som det blir enklere for kunder og vareeiere å beregne hva et anløp skal koste.

Varevederlaget som har vært uendret siden 2011 beholdes med kr 7 for bulkvarer og kr 10 pr tonn for stykkgods.

Endringen trer i kraft fra 1. april, og det er ifølge havnen ingen aprilspøk.

Delingsøkonomi i logistikkbransjen

Selve fundamentet i DHL er bygd på delingsøkonomi. I starten hendvente DHL seg til privatreisende med gratis flybilletter i bytte mot en del av den tillatte bagasjekvoten for å transportere nødvendige dokumenter til klarering av sjøfrakt på destinasjonen. I en tid hvor det var et problem at containertrafikken bidro til både økt tempo og volum i sjøfrakten klarte DHL på den måten å få det originale konnossementet fram lenge før containerskipene la til havn. Så snart dokumentene hadde landet, fraktet et kurernettverk de nødvendige papirene til den endelige destinasjonen. Les hele saken

Til toppen