Carsten Steffensen i Blue Water Shipping forteller om utvidelse av trafikkene. Foto: Per Dagfinn Wolden
Carsten Steffensen i Blue Water Shipping forteller om utvidelse av trafikkene. Foto: Per Dagfinn Wolden

Blue Water overtar Bring-terminal

Blue Water Shipping overtar Brings fisketerminal i danske Padborg.

I flere år har Blue Waters veitransport av fisk til Europa vært i vekst. Nå utvides trafikkene til Italia, Spania og Portugal betraktelig.

Terminal-samarbeid

Der skjer gjennom Blue Waters overtagelse av Brings distribusjonsterminal for fisk i Padborg.

De to selskapene har hittil delt terminalen, men nå har Blue Water overtatt den andre halvdelen.

- Vi bruker Padborg-terminalen til å konsolidere våre trafikker, for på den måten sikre kundene den mest effektive transport til markedene i Europa. Vi har i mange år hatt stor trafikk til Tyskland, Frankrike og Benelux. Med utvidede terminalfasiliteter kan vi styrke både service og godsmengder, sier Carsten Steffensen, Blue Waters direktør for Reefer Logistics.

Stor Europa-aktivitet

Blue Water Shipping har i 25 år hatt daglige transporter av fersk og frossen fisk fra danske kystbyer til markedene i Europa. I tillegg transporteres store mengder fersk, saltet og frossen fisk fra Nord-Atlanteren og Skandinavia til samtlige markeder i Europa.

Blue Water har ca. 350 kjøletrailere kjørende på de europeiske veier og vil med firmaets overtagelse av Brings andel av terminalen i Padborg råde over 3300 kvadratmeter kjøleterminal.

Fra internasjonal industri til containerlogistikk

- Logistikk bør være viktig for en vareeier. Mange bestiller varene fritt levert hos seg, og tenker ikke over at transportkostnaden kan være en stor del av varekostnaden. Å bruke litt tid på å sjekke alternative transportløsninger, kan gi store besparelser på sikt. Les hele saken

Til toppen