Åpner flere veier for modulvogntog
(Bilde: )

Åpner flere veier for modulvogntog

Veilistene er ekstraordinært oppdatert nå i februar, og på stadig flere strekninger er det nå lov å kjøre med 25,25 meter lange 60 tonn tunge vogntog.

I 2014 ble modulvogntogordningen gjort permanent, og siden da er listen over veier der modulvogntog er tillatt stadig økt.

- I 2015 etablerte vi kriterier som må være oppfylt før veistrekninger kan åpnes for slike vogntog. Stadig nye veistrekninger blir godkjent for modulvogntog, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er en ekstraordinær veilisteoppdatering fra Vegdirektoratet som nå er kommet. Flere strekninger vil åpne for modulvogntog etter hvert, og innen 1. april vil de fleste søknadene være ferdig behandlet. Mellom 60 og 70 konkrete strekninger skal vurderes etter de nye kriteriene.

– Det er positivt at Vegdirektoratet har fått til denne ekstraordinære oppdateringen, slik at strekningene kan brukes allerede nå, sier Solvik-Olsen.

Klikk her for å se veistrekningene som nå er åpnet for modulvogntog med effekt fra 1. februar. 

Fra internasjonal industri til containerlogistikk

- Logistikk bør være viktig for en vareeier. Mange bestiller varene fritt levert hos seg, og tenker ikke over at transportkostnaden kan være en stor del av varekostnaden. Å bruke litt tid på å sjekke alternative transportløsninger, kan gi store besparelser på sikt. Les hele saken

Til toppen